Thời Gian Backup Định Kỳ

Để đảm bảo dữ liệu khách hàng luôn được an toàn và đề phòng các trường hợp bất trắc xảy xa, Hệ thống luôn được cài đặt ở chế độ backup tự động  hàng ngày.

Ngoài ra quý khách cũng có thể tự động tạo riêng cho mình 1 bản backup của websites và lưu trữ về máy tính cá nhân.

Thao tác backup quý khách có thể tham khảo Link Tại Đây 

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi !

About the Author